Wednesday, December 4, 2013

ရိုက္မိရိုက္ရာ


၂၀၀၉တုန္းက ရိုက္ထားတဲ့ပံုတခ်ိဳ႕ေတြပါ။ ကြန္ပ်ဳတာေတြ တလံုးျပီး တလံုး ေျပာင္းေျပာင္းတုိင္း သူတုိ႕ေလးေတြပါ အိမ္ ေျပာင္းေျပာင္းခံရတယ္ :) :-)